เกี่ยวกับเรา

ร้านวัชราเฟอร์นิเจอร์ เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ซ่อมโซฟา หุ้มเบาะต่างๆ เพราะเราเล็งเห็นถึงปัญหาการชำรุดเสียหายจากการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องเสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ และช่วยลดปัญหาขยะให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

 

063-912-1010