ติดต่อเรา


วัชราเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่ 36/151 หมู่บ้านจันทิมาธานี 2 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 063-912-1010 , 092-461-6821

E-mail pimbam92@gmail.com

Line ID 0639131010

แผนที่ร้าน

063-912-1010